Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2012

III lisätalousarvioesitys 2012PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -660 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -220 000 000
02. Yhteisövero, vähennystä -220 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut -54 000 000
01. Arvonlisävero, vähennystä -54 000 000
08. Valmisteverot -197 000 000
07. Energiaverot, vähennystä -197 000 000
10. Muut verot -189 000 000
03. Autovero, vähennystä -179 000 000
08. Jätevero, vähennystä -10 000 000
12. SEKALAISET TULOT 43 438 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 9 003 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä 9 003 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 11 500 000
10. Tuomioistuintulot, lisäystä 4 500 000
20. Ulosottomaksut, lisäystä 7 000 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 690 000
98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan, lisäystä 690 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala -1 334 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä -1 334 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 623 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä 609 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 14 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 13 000 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset, lisäystä 13 000 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala -8 820 000
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto, vähennystä -8 820 000
39. Muut sekalaiset tulot 18 776 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, vähennystä -10 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset, lisäystä 28 776 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET -6 700 000
01. Korkotulot -6 700 000
05. Korot muista lainoista, vähennystä -6 700 000
15. LAINAT 533 290 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 122 000 000
04. Muiden lainojen lyhennykset, lisäystä 122 000 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 411 290 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä 411 290 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä -89 972 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 30 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 30 000
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha), lisäystä 30 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 42 000
01. Hallinto 42 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 42 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 975 000
01. Ulkoasiainhallinto 4 450 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 450 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
10. Kriisinhallinta 0
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 0
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 525 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 525 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 9 850 000
01. Ministeriö ja hallinto 9 350 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 5 500 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 3 850 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 500 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 500 000
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 19 514 000
01. Hallinto 11 040 000
22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 40 000
23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) 0
29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 11 000 000
20. Rajavartiolaitos 2 421 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 421 000
40. Maahanmuutto 6 053 000
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä 6 053 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -71 877 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 19 025 000
23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 19 025 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus -90 902 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 000 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -93 902 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA -86 571 000
01. Hallinto 750 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 750 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 0
88. Senaatti-kiinteistöt 0
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 0
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 500 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -1 500 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -1 591 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä -1 591 000
90. Kuntien tukeminen -730 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), vähennystä -730 000
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki ja kuntien yhteistoiminta-avustukset (arviomääräraha) 0
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen -75 000 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha), vähennystä -75 000 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt -20 000 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä -20 000 000
87. Suomen osuus Euroopan investointipankin pääoman korottamisesta (siirtomääräraha 3 v) 0
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 10 000 000
98. Kassasijoitusten riskinhallinta (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 727 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot -56 000
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -28 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -28 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus -28 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -28 000
80. Taide ja kulttuuri 811 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 387 000
07. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 80 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha), lisäystä 344 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -6 620 000
01. Hallinto 6 000 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 500 000
40. Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v) 5 500 000
10. Maaseudun kehittäminen 0
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 0
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 0
20. Maatalous -13 650 000
42. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 050 000
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä -14 700 000
40. Kala-, riista- ja porotalous 250 000
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 250 000
50. Vesitalous 780 000
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 780 000
60. Metsätalous 0
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 11 978 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 2 653 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 500 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 2 153 000
10. Liikenneverkko 10 385 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 7 460 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 925 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut -5 420 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha), vähennystä -5 420 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 4 360 000
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 260 000
43. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 100 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 178 550 000
01. Hallinto 0
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen 500 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 500 000
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 0
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 178 050 000
42. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha), lisäystä 11 550 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 0
50. Palkkaturva (arviomääräraha), lisäystä 13 000 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha), lisäystä 3 500 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 150 000 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 0
63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 0
64. EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha) 0
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA -25 320 000
01. Hallinto -400 000
21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -400 000
02. Valvonta 400 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 400 000
66. Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 0
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 200 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 200 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 300 000
28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha) 0
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha), lisäystä 300 000
20. Työttömyysturva 50 000 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha), vähennystä -60 000 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha), lisäystä 90 000 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha), lisäystä 10 000 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä 10 000 000
30. Sairausvakuutus -15 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -15 000 000
40. Eläkkeet -52 000 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -35 000 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -17 000 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 0
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 0
90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset -8 820 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha), vähennystä -8 820 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 450 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 1 550 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 1 550 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 1 900 000
88. Osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 1 900 000
36. VALTIONVELAN KOROT -128 700 000
01. Valtionvelan korko -128 700 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä -128 700 000
Määrärahojen kokonaismäärä -89 972 000