Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

III lisätalousarvioesitys 2012PDF-versio

 euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT-660 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot-220 000 000
02. Yhteisövero, vähennystä-220 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut-54 000 000
01. Arvonlisävero, vähennystä-54 000 000
08. Valmisteverot-197 000 000
07. Energiaverot, vähennystä-197 000 000
10. Muut verot-189 000 000
03. Autovero, vähennystä-179 000 000
08. Jätevero, vähennystä-10 000 000
12. SEKALAISET TULOT43 438 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala9 003 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä9 003 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala11 500 000
10. Tuomioistuintulot, lisäystä4 500 000
20. Ulosottomaksut, lisäystä7 000 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala690 000
98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan, lisäystä690 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala-1 334 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä-1 334 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala623 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä609 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä14 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala13 000 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset, lisäystä13 000 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala-8 820 000
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto, vähennystä-8 820 000
39. Muut sekalaiset tulot18 776 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, vähennystä-10 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset, lisäystä28 776 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET-6 700 000
01. Korkotulot-6 700 000
05. Korot muista lainoista, vähennystä-6 700 000
15. LAINAT533 290 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat122 000 000
04. Muiden lainojen lyhennykset, lisäystä122 000 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta411 290 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä411 290 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä -89 972 000
 euroa
MÄÄRÄRAHAT
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI30 000
02. Tasavallan presidentin kanslia30 000
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha), lisäystä30 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA42 000
01. Hallinto42 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä42 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA4 975 000
01. Ulkoasiainhallinto4 450 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 450 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
10. Kriisinhallinta0
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)0
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö525 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä525 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA9 850 000
01. Ministeriö ja hallinto9 350 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä5 500 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä3 850 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu500 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA19 514 000
01. Hallinto11 040 000
22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä40 000
23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v)0
29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä11 000 000
20. Rajavartiolaitos2 421 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 421 000
40. Maahanmuutto6 053 000
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä6 053 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-71 877 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto19 025 000
23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)19 025 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus-90 902 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 000 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-93 902 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-86 571 000
01. Hallinto750 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä750 000
20. Palvelut valtioyhteisölle0
88. Senaatti-kiinteistöt0
40. Valtion alue- ja paikallishallinto0
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 500 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 500 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-1 591 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-1 591 000
90. Kuntien tukeminen-730 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), vähennystä-730 000
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki ja kuntien yhteistoiminta-avustukset (arviomääräraha)0
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen-75 000 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha), vähennystä-75 000 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt-20 000 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä-20 000 000
87. Suomen osuus Euroopan investointipankin pääoman korottamisesta (siirtomääräraha 3 v)0
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot10 000 000
98. Kassasijoitusten riskinhallinta (siirtomääräraha 3 v)10 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA727 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot-56 000
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-28 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-28 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus-28 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-28 000
80. Taide ja kulttuuri811 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä387 000
07. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä80 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha), lisäystä344 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-6 620 000
01. Hallinto6 000 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
40. Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v)5 500 000
10. Maaseudun kehittäminen0
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)0
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)0
20. Maatalous-13 650 000
42. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 050 000
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä-14 700 000
40. Kala-, riista- ja porotalous250 000
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä250 000
50. Vesitalous780 000
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä780 000
60. Metsätalous0
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA11 978 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot2 653 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä2 153 000
10. Liikenneverkko10 385 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä7 460 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 925 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut-5 420 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha), vähennystä-5 420 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen4 360 000
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä260 000
43. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)4 100 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA178 550 000
01. Hallinto0
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen500 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä500 000
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)0
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka178 050 000
42. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha), lisäystä11 550 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)0
50. Palkkaturva (arviomääräraha), lisäystä13 000 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha), lisäystä3 500 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä150 000 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka0
63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)0
64. EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha)0
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA-25 320 000
01. Hallinto-400 000
21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-400 000
02. Valvonta400 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä400 000
66. Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)0
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta200 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä200 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut300 000
28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha)0
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha), lisäystä300 000
20. Työttömyysturva50 000 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha), vähennystä-60 000 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha), lisäystä90 000 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha), lisäystä10 000 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä10 000 000
30. Sairausvakuutus-15 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-15 000 000
40. Eläkkeet-52 000 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-35 000 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-17 000 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen0
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)0
90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset-8 820 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha), vähennystä-8 820 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA3 450 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot1 550 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä1 550 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu1 900 000
88. Osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v)1 900 000
36. VALTIONVELAN KOROT-128 700 000
01. Valtionvelan korko-128 700 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä-128 700 000
Määrärahojen kokonaismäärä -89 972 000