Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

 euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT-175 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot-170 000 000
02. Yhteisövero, vähennystä-170 000 000
08. Valmisteverot15 000 000
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero, lisäystä15 000 000
10. Muut verot-20 000 000
08. Jätevero, vähennystä-20 000 000
12. SEKALAISET TULOT646 791 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala14 311 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä14 311 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala602 270 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta, vähennystä-20 300 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä622 570 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala2 900 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista, lisäystä2 900 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala27 310 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä27 295 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä15 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET75 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta35 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä35 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset40 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä40 000 000
15. LAINAT1 225 005 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat1 500 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille, lisäystä1 500 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta1 223 505 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä1 223 505 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 1 771 796 000