Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

 euroa
MÄÄRÄRAHAT
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI109 000
02. Tasavallan presidentin kanslia109 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä109 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA447 000
01. Hallinto396 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä396 000
30. Oikeuskanslerinvirasto51 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä51 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA16 256 000
01. Ulkoasiainhallinto1 945 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 945 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö14 311 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä9 311 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 000 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA12 391 000
01. Ministeriö ja hallinto493 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä358 000
03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-17 000
04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä152 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)0
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu6 036 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä137 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä175 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 898 000
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä560 000
05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä266 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)0
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta1 743 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 743 000
30. Syyttäjät741 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä741 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano3 378 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 378 000
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA20 167 000
01. Hallinto313 000
01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä301 000
03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-24 000
04. Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä14 000
23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä22 000
10. Poliisitoimi14 005 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä14 005 000
20. Rajavartiolaitos4 289 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 289 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)0
30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset1 120 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä142 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä978 000
40. Maahanmuutto440 000
01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä326 000
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä114 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA45 440 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto6 202 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä195 000
23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)0
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä4 807 000
40. Avustus Leijona Catering Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)1 200 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus49 638 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä38 929 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä10 709 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta-10 400 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-10 400 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 410 670 000
01. Hallinto4 195 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 295 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha)1 900 000
88. Valtiovarainhallinnon ohjauksessa olevien osakeyhtiöiden ja liikelaitosten pääomittaminen (siirtomääräraha 2 v)1 000 000
10. Verotus ja tullitoimi11 023 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 631 000
02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 792 000
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha), lisäystä1 600 000
20. Palvelut valtioyhteisölle5 634 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 591 000
03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä15 000
06. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä28 000
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto1 083 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä982 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä75 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä26 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto2 090 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 459 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä631 000
50. Eläkkeet ja korvaukset-47 575 000
15. Eläkkeet (arviomääräraha), vähennystä-47 575 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen-2 180 000
01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)0
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-2 180 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-5 083 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä2 467 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-7 550 000
90. Kuntien tukeminen3 563 000
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v)0
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä3 563 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt1 437 920 000
88. Suomen osuus Euroopan vakausmekanismin pääomasta (arviomääräraha)1 437 920 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA17 688 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot805 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä413 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä263 000
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä129 000
10. Yleissivistävä koulutus1 555 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 556 000
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 000
20. Ammatillinen koulutus5 700 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä5 600 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus1 672 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä152 000
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä447 000
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä84 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä20 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)0
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä800 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä169 000
70. Opintotuki247 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä13 000
58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä234 000
80. Taide ja kulttuuri1 809 000
01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä73 000
02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä221 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä54 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä334 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä52 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä65 000
07. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä14 000
08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä276 000
57. Avustus Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintaa jatkavan säätiön peruspääomaan (kiinteä määräraha)80 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä640 000
90. Liikuntatoimi5 900 000
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeeseen (arviomääräraha)5 900 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA6 655 000
01. Hallinto1 007 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä438 000
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä181 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä375 000
04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä13 000
40. Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v)0
10. Maaseudun kehittäminen0
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)0
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)0
20. Maatalous575 000
01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä575 000
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu739 000
01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä739 000
40. Kala-, riista- ja porotalous1 523 000
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä302 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 201 000
43. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä20 000
50. Vesitalous116 000
20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä116 000
31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v)0
60. Metsätalous1 709 000
01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä903 000
42. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 686 000
43. Eräät korvaukset (arviomääräraha), lisäystä120 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 000 000
47. Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v)0
50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v)0
63. Metsähallitus78 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä78 000
70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri908 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä807 000
02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä101 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA33 879 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot5 305 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä240 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä5 065 000
10. Liikenneverkko27 710 000
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä985 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 205 000
34. Valtionavustus länsimetron suunnitteluun (siirtomääräraha 2 v)4 133 000
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 340 000
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v)0
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä7 100 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä6 947 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut195 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä195 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut127 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha), lisäystä140 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-13 000
64. Saariston yhteisalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v)0
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen0
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-500 000
50. Tutkimus542 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä542 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA419 581 000
01. Hallinto6 699 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 008 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 491 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), vähennystä-800 000
20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen1 973 000
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä533 000
02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä656 000
03. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä285 000
05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä95 000
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä358 000
07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä46 000
44. Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä (siirtomääräraha 3 v)1 000 000
45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka408 153 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 067 000
44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha)0
51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 426 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha), vähennystä-340 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä400 000 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä245 000
01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä98 000
02. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä93 000
04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä54 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka2 470 000
63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 470 000
64. EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha)0
60. Energiapolitiikka41 000
01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä41 000
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)0
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA4 183 000
01. Hallinto-5 745 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä649 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä38 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä75 000
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-277 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-6 230 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)0
02. Valvonta612 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä212 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä352 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä48 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta2 271 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 771 000
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut6 230 000
28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha), lisäystä6 230 000
20. Työttömyysturva0
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha)0
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha)0
30. Sairausvakuutus300 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä300 000
40. Eläkkeet500 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä500 000
50. Veteraanien tukeminen0
52. Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)0
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)0
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen15 000
01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä715 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-700 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA1 330 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot894 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä391 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä503 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu357 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä357 000
61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)0
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen79 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä79 000
36. VALTIONVELAN KOROT-217 000 000
01. Valtionvelan korko-217 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä-217 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 1 771 796 000