Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2012

28. Valtiovarainministeriön hallinnonalaPDF-versio

50. Siirto valtion eläkerahastosta

Momentilta vähennetään 20 300 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvion vähennys aiheutuu momentin 28.50.15 määrärahan vähennyksestä.


2012 II lisätalousarvio -20 300 000
2012 talousarvio 1 636 934 000
2011 tilinpäätös 1 509 380 155
2010 tilinpäätös 1 472 690 959

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 622 570 000 euroa.

Selvitysosa:Senaatti-kiinteistöjen lainanottotarve on vuoden 2011 aikana ollut merkittävästi aiemmin arvioitua pienempi, mistä johtuen takausmaksuja vuoden 2012 aikana arvioidaan kertyvän noin 6 milj. euroa aiemmin arvioidun 7 milj. euron sijaan.

Vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa Islannille myönnettävän lainan määrään varauduttiin 350 milj. eurolla. Varsinaisessa lainasopimuksessa Islannille myönnettävän lainan määräksi vahvistui 320 milj. euroa. Lainasopimuksen ja vuoden 2009 ensimmäisen lisätalousarvion välinen ero 30 milj. euroa lisätään hallinnonalan muihin tuloihin.

Vuoden 2010 toisessa lisätalousarviossa Kreikalle annettavaa kahdenvälistä lainaa varten budjetoitiin 1,6 mrd. euroa. Tästä Kreikka on nostanut noin 1,005 mrd. euroa. Kreikan peruutettua sille myönnetyn kahdenvälisen lainaohjelman nostamatta olevan osuuden, budjetoidusta 1,6 mrd. euron lainaosuudesta ei enää tehdä uusia nostoja, mutta lainanantajien välisen tarkastuslaskelman perusteella lainanantajien maksuosuuksia korjataan lainasopimuksen mukaisesti siten, että Suomi tekee vielä yhden 1 429 222,43 euron maksun 15.12.2012. Tämän johdosta Suomen antamasta lainasta nostamatta jäävä osuus noin 594 milj. euroa tuloutetaan.

Kahdenkeskisiin lainoihin myönnetyt määrärahat on kirjattu kerralla nostetuksi, jolloin nostamatta jääneet osuudet on tuloutettava kertakirjausten korjaamiseksi.


2012 II lisätalousarvio 622 570 000
2012 talousarvio 17 451 000
2011 tilinpäätös 23 650 480
2010 tilinpäätös 36 212 175