Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
            01. Osuus Suomen Pankin voitosta
       05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

01. Osuus Suomen Pankin voitostaPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 35 000 000 euroa.

Selvitysosa: Pankkivaltuusto on päättänyt, että pankki tulouttaa valtiolle 185 milj. euroa vuoden 2011 tuloksen perusteella. Nyt tuloutettava osuus on noin 73 % koko voitosta. Tuloutus sisältää 1,9 milj. euron osuuden Kreikan valtionvelkakirjoihin saatavista tuotoista, jotka on tarkoitus siirtää Kreikan valtiolle osana euroalueen kriisinhallintatoimia.


2012 II lisätalousarvio35 000 000
2012 talousarvio150 000 000
2011 tilinpäätös195 000 000
2010 tilinpäätös260 000 000