Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       01. Korkotulot
            05. Korot muista lainoista
            07. Korot talletuksista
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

05. Korot muista lainoistaPDF-versio

Momentilta vähennetään 14 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarvion vähennys johtuu muiden valtioiden lainoista saatavia korkotuloja koskeneen arvion muuttumisesta. Euroryhmän 21 päivänä helmikuuta tekemän päätöksen mukaisesti Kreikan ja euroalueen jäsenvaltioiden välisen kahdenvälisen lainajärjestelyn ehtoja muutettiin osana Kreikan talouden sopeuttamisohjelmalle myönnettävää rahoitustukijärjestelyä.


2012 I lisätalousarvio-14 000 000
2012 talousarvio76 000 000
2011 IV lisätalousarvio7 000 000
2011 I lisätalousarvio43 600 000
2011 talousarvio8 180 000
2010 tilinpäätös23 667 453