Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2012

YHTEENVETOTAULUKOT

Määrärahat pääluokittain vuosina 2010—20121)

Tunnus Pääluokka v. 2010
tilinpäätös
milj. €
v. 2011
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2012
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2011—2012
milj. € %
             
21. Eduskunta 120 133 143 10 8
22. Tasavallan presidentti 15 22 19 - 3 - 14
23. Valtioneuvoston kanslia 78 79 82 3 4
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 174 1 268 1 276 8 1
25. Oikeusministeriön hallinnonala 813 836 860 24 3
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 329 1 222 1 248 26 2
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 732 2 856 2 849 - 7 - 0
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 16 278 15 294 16 216 923 6
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 6 374 6 730 6 644 - 86 - 1
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 761 2 829 2 708 - 121 - 4
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 2 252 2 059 2 385 326 16
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 2 592 3 423 3 342 - 81 - 2
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 11 165 11 518 12 282 764 7
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 307 323 276 - 48 - 15
36. Valtionvelan korot 1 890 1 933 2 185 252 13
  Yhteensä 49 880 50 527 52 517 1 991 4

1) Jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuosina 2010—20121)

Tunnus Menolaji v. 2010
tilinpäätös
milj. €
v. 2011
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2012
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2011—2012
milj. € %
             
01-14 Toimintamenot 6 069 6 091 6 189 98 2
15-17 Eläkkeet 3 733 3 920 4 116 196 5
18-19 Puolustusmateriaalin hankkiminen 577 750 733 - 17 - 2
20-28 Muut kulutusmenot 1 582 1 510 1 638 128 8
29 Arvonlisäveromenot 1 000 1 008 1 095 87 9
01-29 Kulutusmenot 12 961 13 279 13 772 493 4
30-39 Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym. 11 125 11 519 12 103 584 5
40-49 Valtionavut elinkeinoelämälle 3 273 3 541 3 659 118 3
50-59 Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille 9 899 10 159 10 522 364 4
60 Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle 4 570 4 812 5 044 232 5
61-65 EU:n rakennerahasto-osuudet, muiden EU:n rahastojen rahoitusosuudet, vastaavat valtion rahoitusosuudet ja muut siirrot kotimaahan 943 1 156 1 136 - 20 - 2
66-69 Siirrot EU:lle ja ulkomaille 2 431 2 754 2 868 115 4
30-69 Siirtomenot 32 242 33 941 35 333 1 391 4
70-73 Kaluston hankinta 31 30 50 20 67
74-75 Talonrakennukset 35 41 40 - 1 - 2
76 Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt 38 28 35 7 25
77-79 Maa- ja vesirakennukset 529 378 566 188 50
70-79 Reaalisijoitukset 633 479 692 214 45
80-86 Valtion varoista myönnettävät lainat 1 696 605 501 - 104 - 17
87-89 Muut finanssisijoitukset 341 254 14 - 240 - 94
80-89 Lainat ja muut finanssisijoitukset 2 037 859 515 - 344 - 40
70-89 Sijoitusmenot 2 671 1 337 1 207 - 130 - 10
90-92 Valtionvelan korot 1 867 1 894 2 146 252 13
95-99 Muut ja erittelemättömät menot 140 75 60 - 15 - 20
90-99 Muut menot 2 006 1 969 2 206 237 12
  Yhteensä 49 880 50 527 52 517 1 991 4

1) Menot on koottu taloudellisen laadun mukaisiin ryhmiin momentin numerotunnuksen perusteella. Jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Tuloarviot osastoittain vuosina 2010—20121)

Tunnus Osasto v. 2010
tilinpäätös
milj. €
v. 2011
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2012
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2011—2012
milj. € %
             
11. Verot ja veronluonteiset tulot 32 207 35 830 38 137 2 307 6
12. Sekalaiset tulot 5 069 4 703 4 860 157 3
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 1 486 1 752 1 965 213 12
15. Lainat, pl. nettolainanotto ja velanhallinta 289 171 205 34 20
  Yhteensä 39 051 42 456 45 167 2 710 6
             
15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 11 272 8 071 7 351 - 720 - 9
  Yhteensä 50 323 50 527 52 517 1 991 4

1) Jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

  2010
tilinpäätös
2011
varsinainen
talousarvio
2012
varsinainen
talousarvio
Muutos, %
2011—2012
         
Ansio- ja pääomatulovero 6 496 7 410 7 706 4
Yhteisövero 2 972 3 789 3 555 -6
Arvonlisävero 13 710 14 571 15 712 8
Muut verot 9 025 10 060 11 164 11
Muut tulot 6 844 6 626 7 030 6
Yhteensä 39 047 42 456 45 167 6
Nettolainanotto ja velanhallinta1) 11 272 8 071 7 351 -9
Tuloarviot yhteensä 50 323 50 527 52 518 4
         
Kulutusmenot 12 961 13 279 13 772 4
Siirtomenot 32 242 33 941 35 333 4
Sijoitusmenot 2 671 1 337 1 207 -10
Muut menot 2 006 1 969 2 206 12
Määrärahat yhteensä 49 880 50 527 52 518 4
         
Tilinpäätösylijäämä (ml. edelliset vuodet) 1 798      

1) Sisältää nettoutettuna velanhallinnan menoja 234 milj. euroa v. 2010, -50 milj. euroa v. 2011 ja -50 milj. euroa v. 2012.

Kansantalouden kehitys
  2008 2009* 2010* 2011** 2012**
           
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 185,7 173,3 180,3 191,5 200,2
Bruttokansantuote, määrän muutos, % 1,0 -8,2 3,6 3,5 1,8
Työttömyysaste, % 6,4 8,2 8,4 7,9 7,6
Työllisyysaste, % 70,6 68,3 67,8 68,6 69,2
Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 4,1 0,0 1,2 3,5 3,3
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 4,3 3,7 3,0 3,1 3,4