Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2012 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2012

YHTEENVETOTAULUKOT

Määrärahat pääluokittain vuosina 2010—20121)

TunnusPääluokkav. 2010
tilinpäätös
milj. €
v. 2011
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2012
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2011—2012
milj. €%
       
21.Eduskunta 120 133 143108
22.Tasavallan presidentti 15 22 19- 3- 14
23.Valtioneuvoston kanslia 78 79 8234
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 174 1 268 1 27681
25.Oikeusministeriön hallinnonala 813 836 860243
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 329 1 222 1 248262
27.Puolustusministeriön hallinnonala 2 732 2 856 2 849- 7- 0
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala16 27815 29416 2169236
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 6 374 6 730 6 644- 86- 1
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 761 2 829 2 708- 121- 4
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 2 252 2 059 2 38532616
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 2 592 3 423 3 342- 81- 2
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala11 16511 51812 2827647
35.Ympäristöministeriön hallinnonala 307 323 276- 48- 15
36.Valtionvelan korot 1 890 1 933 2 18525213
 Yhteensä49 88050 52752 5171 9914

1) Jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuosina 2010—20121)

TunnusMenolajiv. 2010
tilinpäätös
milj. €
v. 2011
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2012
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2011—2012
milj. €%
       
01-14Toimintamenot 6 069 6 091 6 189982
15-17Eläkkeet 3 733 3 920 4 1161965
18-19Puolustusmateriaalin hankkiminen 577 750 733- 17- 2
20-28Muut kulutusmenot 1 582 1 510 1 6381288
29Arvonlisäveromenot 1 000 1 008 1 095879
01-29Kulutusmenot12 96113 27913 7724934
30-39Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym.11 12511 51912 1035845
40-49Valtionavut elinkeinoelämälle 3 273 3 541 3 6591183
50-59Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille 9 89910 15910 5223644
60Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle 4 570 4 812 5 0442325
61-65EU:n rakennerahasto-osuudet, muiden EU:n rahastojen rahoitusosuudet, vastaavat valtion rahoitusosuudet ja muut siirrot kotimaahan 943 1 156 1 136- 20- 2
66-69Siirrot EU:lle ja ulkomaille 2 431 2 754 2 8681154
30-69Siirtomenot32 24233 94135 3331 3914
70-73Kaluston hankinta 31 30 502067
74-75Talonrakennukset 35 41 40- 1- 2
76Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt 38 28 35725
77-79Maa- ja vesirakennukset 529 378 56618850
70-79Reaalisijoitukset 633 479 69221445
80-86Valtion varoista myönnettävät lainat 1 696 605 501- 104- 17
87-89Muut finanssisijoitukset 341 254 14- 240- 94
80-89Lainat ja muut finanssisijoitukset 2 037 859 515- 344- 40
70-89Sijoitusmenot 2 671 1 337 1 207- 130- 10
90-92Valtionvelan korot 1 867 1 894 2 14625213
95-99Muut ja erittelemättömät menot 140 75 60- 15- 20
90-99Muut menot 2 006 1 969 2 20623712
 Yhteensä49 88050 52752 5171 9914

1) Menot on koottu taloudellisen laadun mukaisiin ryhmiin momentin numerotunnuksen perusteella. Jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Tuloarviot osastoittain vuosina 2010—20121)

TunnusOsastov. 2010
tilinpäätös
milj. €
v. 2011
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2012
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2011—2012
milj. €%
       
11.Verot ja veronluonteiset tulot32 20735 83038 1372 3076
12.Sekalaiset tulot 5 069 4 703 4 8601573
13.Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 1 486 1 752 1 96521312
15.Lainat, pl. nettolainanotto ja velanhallinta 289 171 2053420
 Yhteensä39 05142 45645 1672 7106
       
15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta11 272 8 071 7 351- 720- 9
 Yhteensä50 32350 52752 5171 9914

1) Jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

 2010
tilinpäätös
2011
varsinainen
talousarvio
2012
varsinainen
talousarvio
Muutos, %
2011—2012
     
Ansio- ja pääomatulovero6 4967 4107 7064
Yhteisövero2 9723 7893 555-6
Arvonlisävero13 71014 57115 7128
Muut verot9 02510 06011 16411
Muut tulot6 8446 6267 0306
Yhteensä39 04742 45645 1676
Nettolainanotto ja velanhallinta1)11 2728 0717 351-9
Tuloarviot yhteensä50 32350 52752 5184
     
Kulutusmenot12 96113 27913 7724
Siirtomenot32 24233 94135 3334
Sijoitusmenot2 6711 3371 207-10
Muut menot2 0061 9692 20612
Määrärahat yhteensä49 88050 52752 5184
     
Tilinpäätösylijäämä (ml. edelliset vuodet)1 798   

1) Sisältää nettoutettuna velanhallinnan menoja 234 milj. euroa v. 2010, -50 milj. euroa v. 2011 ja -50 milj. euroa v. 2012.

Kansantalouden kehitys
 20082009*2010*2011**2012**
      
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa185,7173,3180,3191,5200,2
Bruttokansantuote, määrän muutos, %1,0-8,23,63,51,8
Työttömyysaste, %6,48,28,47,97,6
Työllisyysaste, %70,668,367,868,669,2
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %4,10,01,23,53,3
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %4,33,73,03,13,4