Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
       50.  (32.50 ja 30.10, osa) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
       60. Energiapolitiikka
            40. Energiatuki
       70.  (26.40, osa) Kotouttaminen
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

40. Energiatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 127 150 000 euroa.

Valtuus. Vuonna 2012 saa sitoumuksia tehdä enintään 94 850 000 euron arvosta. Mikäli vuoden 2011 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2012 enintään 62 000 000 euron edestä.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen.

Määrärahan lisäys 1 500 000 euroa talousarvioesityksen 125 650 000 euroon nähden ja valtuuden lisäys 15 000 000 euroa talousarvioesityksen 79 850 000 euroon nähden aiheutuu hallitusohjelman mukaisten säästötoimien uudelleenkohdentamisesta ja vihreän talouden menojen siirrosta momentilta 32.01.01.

Vuoden 2011 myöntämisvaltuuden käytön 12 000 000 euron lisäyksellä talousarvioesityksen 50 000 000 euroon nähden varaudutaan siihen, että osa uusiutuvan energian edistämiseen liittyvistä energiatukihankkeista siirtyy vuodelle 2012 ympäristö- ja muiden vastaavien lupien viivästymisen johdosta.


2012 talousarvio127 150 000
2011 talousarvio63 800 000
2010 tilinpäätös44 496 913