Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       10. Yleissivistävä koulutus
       30. Aikuiskoulutus
            30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       80. Taide ja kulttuuri
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

30. AikuiskoulutusPDF-versio

30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt
 enimmäismääräyksikkö
   
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin1 924 292opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin269 216opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten opintokerhotoimintaan255 000opintokerhotunti
Valtionosuus opintokeskusten muuhun opintotoimintaan 168 196opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin57 582opetustunti

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan taulukon. Kansalaisopistojen opetustuntien enimmäismäärää lisätään 466 tunnilla, mikä on mahdollista kansalaisopistojen yksikköhinnan tarkennuttua. Määrärahan mitoituksessa käytetty kansalaisopistojen keskimääräinen yksikköhinta on 82,32 euroa.


2012 talousarvio164 092 000
2011 talousarvio167 109 000
2010 tilinpäätös163 643 223