Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
            01. Valtiovarainministeriön toimintamenot
            21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
       10. Verotus ja tullitoimi
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       50. Eläkkeet ja korvaukset
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

01. HallintoPDF-versio

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 37 448 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 100 000 euroa talousarvioesityksen 37 548 000 euroon nähden on siirtoa momentille 25.10.03 virkamieslautakunnan lakkauttamiseen liittyen. Siirrosta 10 000 euroa on kertaluonteista vuodelle 2012 ja 90 000 euroa pysyvää siirtoa.


2012 talousarvio37 448 000
2011 III lisätalousarvio3 017 000
2011 talousarvio32 368 000
2010 tilinpäätös34 697 000

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 566 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 210 000 euroa talousarvioesityksen 776 000 euroon nähden on siirtoa momentille 28.10.02 EU:n sähköisen tullauksen IT-ratkaisujen kehittämiseen.


2012 talousarvio566 000
2011 talousarvio1 159 000
2010 tilinpäätös9 000