Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
       10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
            03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
       20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

10. Tuomioistuimet ja oikeusapuPDF-versio

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 238 289 000 euroa.

Käräjäoikeuksiin voidaan 1.2.2012 lukien perustaa kaksi käräjätuomarin virkaa (T11 ja T13) edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan kaksi käräjäoikeuden laamannin virkaa (T15 ja T17).

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 100 000 euroa talousarvioesityksen 238 189 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentilta 28.01.01 virkamieslautakunnalle kuuluvien asioiden siirtyessä hallinto-oikeuksien käsiteltäviksi. Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen littyvän esityksen laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta (HE 61/2011 vp), jossa ehdotetaan, että virkamieslautakunta lakkautettaisiin ja sille kuuluvat asiat siirrettäisiin hallinto-oikeuksien käsiteltäviksi.


2012 talousarvio238 289 000
2011 III lisätalousarvio3 519 000
2011 talousarvio235 579 000
2010 tilinpäätös233 270 000