Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Korkotulot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2012

05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksetPDF-versio

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset

Momentille arvioidaan kertyvän 200 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) mukaisesti voitontuloutuksina vuoden 2011 tuloksien perusteella.

Liikelaitosten voitontuloutus (milj. euroa)
   
Senaatti-kiinteistöt 90,0
Metsähallitus 110,0
Yhteensä 200,0


2012 talousarvio 200 000 000
2011 II lisätalousarvio 181 400 000
2011 talousarvio 165 000 000
2010 tilinpäätös 191 884 000