Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Korkotulot
            07. Korot talletuksista
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2012

01. KorkotulotPDF-versio

04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille

Momentille arvioidaan kertyvän 22 600 000 euroa.

Selvitysosa:Korot kertyvät Senaatti-kiinteistöille lainaehdoin annetun vieraan pääoman koroista. Liikelaitosten lainoista tehtävät lyhennykset kirjataan momentille 15.01.02.


2012 talousarvio 22 600 000
2011 talousarvio 26 100 000
2010 tilinpäätös 37 290 116

05. Korot muista lainoista

Momentille arvioidaan kertyvän 76 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarviossa on otettu huomioon valtion talousarvion määrärahoista myönnettyjen lainojen korot. Näitä lainoja ovat mm. Islannin, Kreikan ja Latvian valtioille myönnetyt lainat, peruskuivatus- ja metsänparannuslainat sekä viennin jälleenrahoitus- ja Tekesin lainat. Muista lainoista tehtävät lyhennykset kirjataan momentille 15.01.04.


2012 talousarvio 76 000 000
2011 I lisätalousarvio 43 600 000
2011 talousarvio 8 180 000
2010 tilinpäätös 23 667 453

07. Korot talletuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 140 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) mukaisia tuloja. Momentin tuloiksi merkitään yli päivittäisen tarpeen olevien valtion kassareservien sijoitustoiminnasta kertyvät korkotulot.

  2010 2011
talousarvio
2012
esitys
       
Keskikassa, milj. euroa 9 000 9 000 9 000
Keskimääräinen korkotaso, % 0,6 1,0 1,6

Momentin toteutuma saattaa poiketa merkittävästi arviosta, koska tulevien sijoitusten korkotaso ja velanhallinnan tulevat operaatiot eivät ole etukäteen tiedossa.


2012 talousarvio 140 000 000
2011 talousarvio 90 000 000
2010 tilinpäätös 41 700 689

09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulot

Momentille arvioidaan kertyvän 20 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Valtiokonttori saa korkotuloa maksamiensa muiden eläkelaitosten vastuulla olevien eläkemenojen korvaukselle. Korkokantana käytetään TyEL:n 179 §:n 4 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaista perustekorkoa.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.95.


2012 talousarvio 20 000 000
2011 talousarvio 12 800 000
2010 tilinpäätös 9 199 748