Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       01. Korkotulot
       03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
       04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
       05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Osaston tuloarviot vuosina 2010—2012

  v. 2010
tilinpäätös
1000 €
v. 2011
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2012
esitys
1000 €

Muutos 2011—2012
  1000 €%
       
01.Korkotulot 111 858 137 080 258 600121 52089
04.Korot valtion lainoista liikelaitoksille 37 290 26 100 22 600- 3 500- 13
05.Korot muista lainoista 23 667 8 180 76 00067 820829
07.Korot talletuksista 41 701 90 000 140 00050 00056
09.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulot 9 200 12 800 20 0007 20056
03.Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 922 1831 300 0001 200 000- 100 000- 8
01.Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 922 1831 300 0001 200 000- 100 000- 8
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta 260 000 150 000 150 000
01.Osuus Suomen Pankin voitosta 260 000 150 000 150 000
05.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 191 884 165 000 200 00035 00021
01.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 191 884 165 000 200 00035 00021
 Yhteensä1 485 9251 752 0801 808 60056 5203