Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Korkotulot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2012

13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Osaston tuloarviot vuosina 2010—2012

    v. 2010
tilinpäätös
1000 €
v. 2011
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2012
esitys
1000 €

Muutos 2011—2012
    1000 € %
             
01. Korkotulot 111 858 137 080 258 600 121 520 89
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 37 290 26 100 22 600 - 3 500 - 13
05. Korot muista lainoista 23 667 8 180 76 000 67 820 829
07. Korot talletuksista 41 701 90 000 140 000 50 000 56
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulot 9 200 12 800 20 000 7 200 56
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 922 183 1 300 000 1 200 000 - 100 000 - 8
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 922 183 1 300 000 1 200 000 - 100 000 - 8
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 260 000 150 000 150 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 260 000 150 000 150 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 191 884 165 000 200 000 35 000 21
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 191 884 165 000 200 000 35 000 21
  Yhteensä 1 485 925 1 752 080 1 808 600 56 520 3