Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2012

Työllisyyttä ja kasvua edistävät toimet

Hallitus jatkaa talousrikollisuuden viidennen torjuntaohjelman toimeenpanoa ja aloittaa välittömästi kuudennen toimenpideohjelman valmistelun. Harmaan talouden torjunta vaati laaja-alaista yhteistyötä. Harmaan talouden torjuntaan panostetaan yhteensä 20 milj. euron lisämäärärahalla, joka kohdistetaan oikeus-, sisäasiain-, valtiovarain-, työ- ja elinkeino- sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloille.

Finnveran riskinottomahdollisuuksia lisätään.

Vihreän talouden edistämiseen kohdennetaan 8,5 milj. euron lisämääräraha. Tutkimusinfrastruktuurin parantamista tuetaan 8,5 milj. euron lisärahoituksella.

Perusväylänpidossa raideliikenne asetetaan etusijalle hallitusohjelman mukaisesti ja siihen kohdistetaan 20 milj. euron lisärahoitus.