Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Yhteenveto
            Huoltovarmuusrahasto
            Valtiontakuurahasto
            Valtion vakuusrahasto
            Palosuojelurahasto
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2012

Huoltovarmuusrahasto

Huoltovarmuusrahastoon tuloutetaan polttoaineiden ja sähkön valmisteverotuksen yhteydessä kannettava huoltovarmuusmaksu. Sen tuotto on ollut useita vuosia n. 50 milj. euroa vuodessa. Sähkön kulutuksen lasku taantumassa alensi huoltovarmuusmaksun tuottoa vv. 2009—2010, mutta vv. 2011 ja 2012 tuoton arvioidaan nousevan taas 49 milj. euroon. Rahaston tase on n. 1,3 mrd. euroa.

Rahaston varoilla turvataan kansalaisten, elinkeinoelämän ja maanpuolustuksen vähimmäistarpeet ja yhteiskunnan infrastruktuurin toimivuus normaaliaikojen vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa. Keskeisiä rahoitettavia kohteita ovat valtion varmuusvarastot ja erilaiset tekniset varajärjestelyt. Pandemiarokotteen hankintaan käytettiin 37 milj. euroa Huoltovarmuusrahaston varoja v. 2009. Rahastolle palautetaan vastaava määräraha valtion talousarviosta v. 2012. Toiminnan painopiste on siirtynyt varastoinnista yhteiskunnan kriittisten järjestelmien keskeytymättömyyden turvaamiseen. Huoltovarmuuskeskus osallistui v. 2011 150 milj. euron osuudella kantaverkkoyhtiön Fingrid Oyj:n osake-enemmistön hankintaan valtiolle. Osakehankinta rahoitettiin osaksi rahaston likvideillä varoilla ja osaksi lainoilla. Lainojen hoitokulut katetaan osakkeista saatavilla osinkotuotoilla.