Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
       01. Valtionvelan korko
            90. Valtionvelan korko

Talousarvioesitys 2012

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)PDF-versio

Momentilta vähennetään 217 000 000 euroa.

Selvitysosa: Korkomenoarviota on tarkistettu toteutuneiden korkomenojen, toteutuneen lainanoton sekä toteutuneen korkotasojen kehityksen mukaisesti. Alenemaan on vaikuttanut ennen muuta euroalueen korkotasojen voimakas lasku. Laskentaoletuksena on käytetty laskentahetken markkinakorkotasoja eli 1,0 % lyhyttä korkoa alle kolmen vuoden korkojaksoille ja 2,2 % pitkää korkoa yli kolmen vuoden korkojaksoille.


2012 II lisätalousarvio-217 000 000
2012 talousarvio2 146 000 000
2011 tilinpäätös1 874 285 704
2010 tilinpäätös1 866 617 328