Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
       10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
            60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista
       40. Eläkkeet
       50. Veteraanien tukeminen
       70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

30. SairausvakuutusPDF-versio

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen kansaneläkelain (568/2007) 21 §:n sekä takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 5 §:n muuttamisesta. Kansaneläkelain asumisaikavaatimukseen tehtävä muutos vaikuttaa myös sairaanhoidon kustannuksiin. Lakimuutos perustuu EU:n sosiaaliturva-asetuksen (883/2004) toimeenpanoon. Esitys lisää määrärahan tarvetta vuositasolla enintään 300 000 euroa.


2012 II lisätalousarvio300 000
2012 talousarvio1 345 300 000
2011 tilinpäätös1 220 176 624
2010 tilinpäätös1 232 946 117