Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
       40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
       50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
       60. Energiapolitiikka
            01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot
            28. Materiaalitehokkuuden edistäminen
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

60. EnergiapolitiikkaPDF-versio

01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 41 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2012 II lisätalousarvio41 000
2012 talousarvio2 284 000
2011 tilinpäätös1 998 000
2010 tilinpäätös1 450 000

28. Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös materiaalitehokkuutta edistävän kokeilutoiminnan yhteydessä suoritettaviin avustusluonteisiin vähämerkityksisiin kustannusosuuksiin materiaalikatselmuskokeiluista yrityksille.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Kestäviin tuotantotapoihin siirtymisen työkalujen kehittämisessä on tärkeää saada toteutettua käytännön kokeiluja yrityksissä tapahtuvan materiaalien käytön tehostamisesta uuden, myös kilpailukykyä edistävän, katselmuskonseptin käyttöönoton tuloksellisuuden osoittamiseksi.

Avustusluonteisiin kustannusosuuksiin määrärahaa käytetään enintään 130 000 euroa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio500 000
2011 tilinpäätös700 000
2010 tilinpäätös500 000