Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
       10. Liikenneverkko
            01. Liikenneviraston toimintamenot
            20. Perusväylänpito
            34. Valtionavustus länsimetron suunnitteluun
            41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon
            50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen
            76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset
            77. Väyläverkon kehittäminen
       20. Liikenteen viranomaispalvelut
       30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
       40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
       50. Tutkimus
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 7 205 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 7 500 000 euroa kantatie 56 Jämsä—Mänttä parantamiseen.

Kantatie 56 Jämsä—Mänttä tieosuus on kapea ja mutkainen. Raskasta liikennettä on suhteellisen paljon johtuen siitä, että tieosuus on alueen paperiteollisuuden kuljetuksille tärkeä yhteys. Henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia tieosuudella on tapahtunut muuhun kantatieverkkoon verrattuna kaksi kertaa keskimääräistä enemmän. Kantatie on tarkoitus leventää, parantaa linjausta, liittymiä ja siltoja ja rakentaa Mäntän puoleiseen päähän kevyen liikenteen väylää. Parantamistoimenpiteiden kustannusarvio on 7 500 000 euroa.

Lisäksi määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 295 000 euroa siirtona momentille 32.50.63 Kainuun maakunnan osuutena eduskunnan vuoden 2012 talousarvioon liikenneturvallisuushankkeille osoittamasta määrärahasta.


2012 II lisätalousarvio7 205 000
2012 I lisätalousarvio12 000 000
2012 talousarvio933 060 000
2011 tilinpäätös923 956 000
2010 tilinpäätös912 052 000