Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
            01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot
            29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
       10. Liikenneverkko
       20. Liikenteen viranomaispalvelut
       30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
       40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
       50. Tutkimus
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 5 065 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 2 729 000 euroa ehdotetuista uusista määrärahamuutoksista ja 2 404 000 euroa vuoden 2012 ensimmäiseen lisätalousarvioon sisältyneistä verottomana budjetoiduista määrärahalisäyksistä johtuen sekä vähennyksenä 68 000 euroa momentille 32.50.63 kohdistuvan siirron vuoksi.


2012 II lisätalousarvio5 065 000
2012 talousarvio386 600 000
2011 tilinpäätös333 986 053
2010 tilinpäätös360 094 264