Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
            01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot
            42. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
            43. Eräät korvaukset
            45. Metsäluonnon hoidon edistäminen
            47. Pienpuun energiatuki
            50. Eräät metsätalouden valtionavut
       63. Metsähallitus
       70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

 Alkuperäinen käyttösuunnitelmaII lisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
    
Föreningen för Skogskultur rf30 000-30 000
Työtehoseura ry349 000-349 000
Mustilan Kotikunnas -säätiö30 000-30 000
Suomen Metsäyhdistys ry434 000-434 000
Puuinfo Oy100 000-100 000-
Aalto-yliopisto-50 00050 000
Oulun yliopisto-50 00050 000
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio1 500 000-1 500 000
Yhteensä2 443 000-2 443 000

Selvitysosa: Kuluvan vuoden talousarvion käyttösuunnitelmassa Puuinfo Oy:lle osoitettu 100 000 euroa siirretään suoraan Aalto-yliopiston ja Oulun yliopiston käyttöön. Määrärahalla Aalto-yliopisto toteuttaa PRA-toimintaa (Puutekniikka-Rakentaminen-Arkkitehtuuri) ja Oulun yliopisto Moderni puukaupunki -hanketta.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio2 443 000
2011 tilinpäätös1 106 000
2010 tilinpäätös1 106 000