Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. Yleissivistävä koulutus
       20. Ammatillinen koulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
            01. Suomen Akatemian toimintamenot
            02. Arkistolaitoksen toimintamenot
            03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot
            04. Varastokirjaston toimintamenot
            20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot
            50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan
            51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

40. Korkeakouluopetus ja tutkimusPDF-versio

Valtuus

Luvun perusteluja muutetaan siten, että Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin saa vuonna 2012 hyväksyä sitoumuksia 282 419 000 euron arvosta.

Selvitysosa: Myöntämisvaltuuden kasvu 169 000 eurolla vastaa määrärahan lisäystä momentilla 29.40.51.

01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 152 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 164 000 euroa palkkausten tarkistusten ja vähennyksenä 12 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästön johdosta.


2012 II lisätalousarvio152 000
2012 talousarvio12 806 000
2011 tilinpäätös13 038 000
2010 tilinpäätös9 420 000

02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 447 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 200 000 euroa laitoksen vuokrien indeksikorotusten tarkistuksesta ja 262 000 euroa palkkausten tarkistuksista sekä vähennyksenä 15 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästönä.


2012 II lisätalousarvio447 000
2012 talousarvio18 959 000
2011 tilinpäätös19 440 000
2010 tilinpäätös20 541 000

03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 84 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 92 000 euroa palkkausten tarkistusten ja vähennyksenä 8 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästön johdosta.


2012 II lisätalousarvio84 000
2012 talousarvio1 965 000
2011 tilinpäätös2 505 000
2010 tilinpäätös2 557 000

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 22 000 euroa palkkausten tarkistusten ja vähennyksenä 2 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästön johdosta.


2012 II lisätalousarvio20 000
2012 talousarvio1 589 000
2011 tilinpäätös1 609 000
2010 tilinpäätös1 621 000

20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös:

1) ammattikorkeakouluja, yliopistoja ja tiedelaitoksia koskevan tutkimus-, arviointi-, selvitys- ja kehittämistoiminnan menojen ja avustusten maksamiseen sekä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn kanssa erikseen sovittaviin korkeakoulujen kansainvälistymistä edistäviin apurahoihin.

Selvitysosa: Momentin perustelujen täydentämisellä mahdollistetaan määrärahan käyttäminen Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn kautta korkeakoulujen kansainvälistymistä edistäviin apurahoihin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio30 554 000
2011 tilinpäätös23 536 000
2010 tilinpäätös23 936 000

50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämääräraha on siirtoa momentilta 32.01.29 ennen vuotta 2010 käynnistyneiden Tekesin rahoittamien hankkeiden arvonlisäveromenojen kompensoimiseksi.


2012 II lisätalousarvio800 000
2012 talousarvio1 831 487 000
2011 tilinpäätös1 839 393 000
2010 tilinpäätös1 703 152 000

51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 169 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2012 II lisätalousarvio169 000
2012 talousarvio251 526 000
2011 tilinpäätös236 211 000
2010 tilinpäätös209 350 000