Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. Yleissivistävä koulutus
       20. Ammatillinen koulutus
            01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot
            30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

20. Ammatillinen koulutusPDF-versio

01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2012 II lisätalousarvio100 000
2012 talousarvio8 485 000
2011 tilinpäätös8 342 000
2010 tilinpäätös8 329 000

30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 5 600 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärän lisäämisestä 1 200 opiskelijalla. Opiskelijamäärälisäyksellä mahdollistetaan yhteiskuntatakuuseen kehyskaudelle varatun määrärahan etupainotteinen käyttö koulutustarjonnan lisäämiseen pääkaupunkiseudulla ja eräissä kasvukeskuksissa.


2012 II lisätalousarvio5 600 000
2012 talousarvio718 106 000
2011 tilinpäätös680 314 426
2010 tilinpäätös661 864 625