Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tullitoimi
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       50. Eläkkeet ja korvaukset
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
            88. Suomen osuus Euroopan vakausmekanismin pääomasta
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

88. Suomen osuus Euroopan vakausmekanismin pääomasta (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 437 920 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Euroopan vakausmekanismin (EVM) pääoman maksamiseen.

Selvitysosa: Hallitus on antanut eduskunnalle vuoden 2012 toiseen lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Suomen osuus EVM:n pääomasta on 1,7974 prosenttia ja osakkeiden lukumäärä on 125 818. Suomen osuus EVM:n peruspääomasta on 12,5818 mrd. euroa. Tästä 1,43792 mrd. euroa on perustamisvaiheessa maksettavaa pääomaa. Koska Suomi on vaatinut vakuudet Euroopan rahoitusvakausvälineestä (ERVV) myönnettävälle tuelle, on se sitoutunut maksamaan kerralla EVM:n perustamisvaiheessa sisään maksettavan pääoman. Pääoma on maksettava 15 päivän kuluttua Euroopan vakausmekanismin perustamista koskevan sopimuksen voimaantulosta. Sopimuksen arvioidaan tulevan voimaan kesä—heinäkuun aikana.

Myöhemmin vaadittaessa maksettavan pääoman osuus peruspääomasta on 11,14388 mrd. euroa. Hallintoneuvosto voi milloin tahansa keskinäisellä sopimuksella yksimielisesti päättää vaadittaessa maksettavan pääoman maksamisesta. Johtokunta voi vaatia pääoman maksamista, jos se on tarpeen maksetun pääoman palauttamisesta ennalleen 80 mrd. euron tasoon. Toimitusjohtaja voi esittää maksuvaatimuksen, jos se on tarpeen sen välttämiseksi, että EVM lyö laimin maksuvelvoitteitaan. Koska Suomi on esitetyn lain nojalla velvollinen maksamaan osuutensa vaadittaessa maksettavasta pääomasta, voi tämä johtaa arviomäärärahan ylittämiseen.


2012 II lisätalousarvio1 437 920 000