Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tullitoimi
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       50. Eläkkeet ja korvaukset
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
            01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen
            02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät
            20. Tuottavuuden edistäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että valtuuden kohta 3) poistetaan.

Selvitysosa: Perustelujen muutos aiheutuu siitä, että valtuuden kohta 3) on poistettu. Talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukeva tietojärjestelmä on otettu tuotantokäyttöön joulukuussa 2011. Hankintaan liittyviä sitoumuksia ei ole tarvetta tehdä enää vuonna 2012. Momentin määrärahaa on tarkoitus käyttää vuoden 2011 loppuun mennessä tapahtuneesta valtuuden käytöstä aiheutuvien menojen ja järjestelmän mahdollisesta normaalista jatkokehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen. Talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän vuosittaiset normaalit ylläpitomaksut maksetaan momentilta 28.01.01.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio26 910 000
2011 tilinpäätös21 000 000
2010 tilinpäätös13 700 000