Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Poliisitoimi
       20. Rajavartiolaitos
            01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot
            70. Ilma- ja vartioalusten hankinta
       30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset
       40. Maahanmuutto
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 4 289 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 4 023 000 euroa palkkausten tarkistusten ja 400 000 euroa rajanylitysliikenteen kasvun aiheuttamien komennuskustannusten johdosta sekä vähennyksenä 134 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästönä.


2012 II lisätalousarvio4 289 000
2012 talousarvio221 305 000
2011 tilinpäätös223 985 000
2010 tilinpäätös223 775 000