Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
       10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
            01. Korkeimman oikeuden toimintamenot
            02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot
            03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
            04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot
            05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot
            50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset
       20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
       30. Syyttäjät
       40. Rangaistusten täytäntöönpano
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 4 898 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 580 000 euroa yleisten tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen aineistopankki-tietojärjestelmähankkeeseen siirtona momentilta 28.70.20, 500 000 euroa käräjäoikeuksien käsittelyaikojen lyhentämistarpeesta ja 4 061 000 euroa palkkausten tarkistuksista, josta 544 000 euroa kertaluonteisesti vuodelle 2012 sekä vähennyksenä 243 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästönä.

Aineistopankki-hankkeen tavoitteena on luoda syyttäjälaitokselle ja yleisille tuomioistuimille asian- ja dokumentinhallinnan toimintaprosesseja tehostava ja yhtenäistävä tietojärjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa poikkihallinnollisen sähköisen yhteistyön muiden viranomaisten kanssa. Hanke ajoittuu vuosille 2012—2016 ja sen kustannusarvio on 34,4 milj. euroa. Hanke toteutetaan yhteistyössä poliisin VITJA-hankkeen kanssa.

Käräjäoikeuksien asioiden käsittelyä on hidastanut summaaristen asioiden määrän voimakas kasvu, minkä vuoksi määrärahaa on lisätty tilapäisesti.


2012 II lisätalousarvio4 898 000
2012 talousarvio240 189 000
2011 tilinpäätös239 098 000
2010 tilinpäätös233 270 000