Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       01. Ulkoasiainhallinto
       30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
            66. Varsinainen kehitysyhteistyö
            88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 9 311 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös ministeriön ja Iso-Britannian kehitysyhteistyöosaston (DFID) kanssa toteutettavien yhteistoimintahankkeiden menojen maksamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Finnfundin toteuttaman erityisriskirahoituksen tappioiden korvaamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Finnfundille voidaan antaa sen erityisriskirahoitukseen liittyviä sitoumuksia siten, että niiden piiriin kuuluvien maksettujen luottojen, osake- ja osuussijoitusten yhteinen pääomamäärä saa olla vasta-arvoltaan enintään 50 000 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelmaII lisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
     
1.Monenkeskinen kehitysyhteistyö255 090 000-5 000 000250 090 000
2.Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö1)304 550 000+14 311 000318 861 000
3.Euroopan kehitysrahasto58 876 000-58 876 000
4.Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö50 934 000-50 934 000
5.Humanitaarinen apu83 573 000-83 573 000
6.Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus8 561 000-8 561 000
7.Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus2 600 000-2 600 000
8.Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle103 000 000-103 000 000
9.Korkotuki-instrumentti16 500 000-16 500 000
 Yhteensä883 684 000+9 311 000892 995 000

1) Sisältää 500 000 euroa ministeriön ja Itävallan kehitysyhteistyöviraston (ADA) yhteistoimintahankkeiden menoja, 2 000 000 euroa ministeriön ja Pohjoismaisen kehitysrahaston (NDF) menoja, 500 000 euroa ministeriön ja Luxemburgin ulkoministeriön yhteistoimintahankkeen menoja, 200 000 euroa ministeriön ja Saksan kehitysyhteistyöviraston (GIZ) yhteistoimintahankkeiden menoja, 13 822 000 euroa ministeriön ja Iso-Britannian kehitysyhteistyöosaston (DFID) yhteistoimintahankkeiden menoja sekä 1 589 000 euroa ministeriön ja Norjan ulkoministeriön yhteistoimintahankkeiden menoja.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 1 922 000 euroa aiheutuu ministeriön ja Iso-Britannian kehitysyhteistyöosaston (DFID) yhteistoimintahankkeena toteutettavan Nicaraguan kauppaa vahvistavan PROPEMCE-hankkeen menoista ja 11 900 000 euroa ministeriön ja Iso-Britannian kehitysyhteistyöosaston (DFID) yhteistoimintahankkeena toteutettavan Eteläisen ja Itä-Afrikan energia- ja ympäristökumppanuusohjelman menoista. Lisämäärärahan tarpeesta 460 000 euroa aiheutuu ministeriön ja Norjan ulkoministeriön yhteistoimintahankkeena toteutettavan Tansanian metsien kestävää käyttöä edistävän Mama Misitu -hankkeen menoista ja 29 000 euroa ministeriön ja Norjan ulkoministeriön yhteistoimintahankkeena toteutettavan Nicaraguan kansallisen maaseudun sektoriohjelman PRORURALin menoista. Lisäykset kohdistuvat käyttösuunnitelmakohtaan 2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö. Yhteistyökumppaneilta saatavat vastaavat tulot on merkitty momentille 12.24.99. Lisämäärärahat eivät lisää Suomen rahoitusosuutta ohjelmille eivätkä vaikuta Suomen julkisen kehitysavun määrään.

Käyttösuunnitelmakohdasta 1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö vähennetään 5 000 000 euroa siirtona momentille 24.30.88 Norsad Finance Limitedin osakkeiden merkitsemiseen.

Hallitusohjelman mukaisesti Finnfundin rahoitusta lisätään ottamalla käyttöön erityisriskirahoitus käyttösuunnitelmakohdasta 4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö.


2012 II lisätalousarvio9 311 000
2012 talousarvio883 684 000
2011 tilinpäätös845 923 000
2010 tilinpäätös743 596 000