Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
            52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät

Talousarvioesitys 2012

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 3 700 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahasta on tarkoitus käyttää 600 000 euroa valtion omistuksessa olevan hotellikiinteistö Kolin peruskorjaustoimenpiteisiin, 1 100 000 euroa Pallas-Yllästunturin kansainväliselle kansallispuistomatkailulle edellytyksiä luovan infrastruktuurin kehittämiseen ja 2 000 000 euroa erityisesti nuorten työllistämiseen luonnonhoitohankkeissa sekä luontokeskusten asiakaspalvelutehtävissä.

Kansallispuistoilla on merkittäviä alue- ja paikallistaloudellisia vaikutuksia. Vuonna 2011 tehdyn selvityksen mukaan panostukset puistojen palvelurakenteisiin, luontokeskuksiin ja asiakaspalveluihin palautuvat moninkertaisesti takaisin yritystoimintana ja työpaikkoina. Hotelli Kolin korjauksella arvioidaan työllistettävän hankkeen rakennusaikana seitsemän henkilötyövuotta. Hankkeen toteutus turvaa kolme nykyistä työpaikkaa ja investoinnin välillisten vaikutusten seurauksena arvioidaan syntyvän kolme uutta työpaikkaa. Pallas-Yllästunturin hankeaikainen työllisyysvaikutus on 10 henkilötyövuotta. Nuorten työllistämishankkeessa työllistetään yhteensä noin 150 nuorta työtöntä kaikkiaan 600 henkilötyökuukauden eli noin 50 henkilötyövuoden verran, mikä tarkoittaa keskimäärin neljän kuukauden työjaksoa henkilöä kohden.


2012 I lisätalousarvio3 700 000
2012 talousarvio27 832 000
2011 III lisätalousarvio237 000
2011 talousarvio25 867 000
2010 tilinpäätös28 456 000