Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
            44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämääräraha on tarkoitus käyttää muun muassa taimikon hoidon ja nuoren metsän kunnostuksen työmäärien lisäämiseen. Lisäys mahdollistaa työmäärien lisäämisen noin 22 000 hehtaarilla. Töiden suora työllisyysvaikutus on noin 300 henkilötyövuotta.


2012 I lisätalousarvio5 000 000
2012 talousarvio62 230 000
2011 III lisätalousarvio6 250 000
2011 talousarvio76 030 000
2010 tilinpäätös80 251 342