Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       10. Yleissivistävä koulutus
            01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot
            34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin
       30. Aikuiskoulutus
       80. Taide ja kulttuuri
       91. Nuorisotyö
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 000 euroa.

Selvitysosa: Valtionavustusta on tarkoitus myöntää vuonna 2012 alkaviin oppilaitosten korjaushankkeisiin.


2012 I lisätalousarvio20 000 000
2012 talousarvio58 000 000
2011 talousarvio53 200 000
2010 tilinpäätös55 700 000