Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       10. Poliisitoimi
            01. Poliisitoimen toimintamenot
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

10. PoliisitoimiPDF-versio

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 9 900 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu poliisin toimintakyvyn varmistamisesta ja talouden tasapainottamisesta. Lisäys on osa vuosina 2012—2016 toteutettavaa poliisin talouden tasapainottamis- ja sopeuttamisohjelmaa, jonka tavoitteena on säilyttää poliisin toiminnalliset tulokset hyvällä tasolla.


2012 I lisätalousarvio9 900 000
2012 talousarvio702 462 000
2011 III lisätalousarvio9 860 000
2011 talousarvio687 053 000
2010 tilinpäätös688 133 000