Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2011

70. Främjande av hälsa och funktionsförmågaPDF-versio

01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 25 148 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 168 000 euro jämfört med det belopp på 24 980 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av de avtalsenliga lönejusteringarna.


2011 budget 25 148 000
2010 IV tilläggsb. 142 000
2010 III tilläggsb. 161 000
2010 budget 21 418 000
2009 bokslut 28 490 000