Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2011

40. PensionerPDF-versio

50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 900 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 1 000 000 euro jämfört med det belopp på 51 900 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av justeringen av nivån på ArPL-index.


2011 budget 50 900 000
2010 budget 51 000 000
2009 bokslut 47 200 000

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 530 150 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 400 000 euro jämfört med det belopp på 530 550 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av justeringen av nivån på ArPL-index.


2011 budget 530 150 000
2010 budget 507 000 000
2009 bokslut 496 700 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 121 900 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 100 000 euro jämfört med det belopp på 122 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av justeringen av nivån på ArPL-index.


2011 budget 121 900 000
2010 IV tilläggsb. -14 000 000
2010 budget 124 000 000
2009 bokslut 87 800 000

54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 500 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 600 000 euro jämfört med det belopp på 16 100 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av justeringen av nivån på ArPL-index.


2011 budget 15 500 000
2010 budget 15 750 000
2009 bokslut 15 218 798

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 536 450 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 3 546 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget 9 550 000 euro, varvid som tillägg har beaktats 50 000 euro för en höjning av inkomstgränsen vid sjukpension och som avdrag 9 600 000 euro för justeringen av nivån på FPL-index.


2011 budget 3 536 450 000
2010 budget 3 329 900 000
2009 bokslut 2 674 880 941