Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
            51. Barnbidrag
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2011

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänsterPDF-versio

28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet som betalas till Folkpensionsanstalten(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 140 400 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 2 900 000 euro jämfört med det belopp på 137 500 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av ändringar i kalkylen över omkostnaderna och av en precisering av den procentandel som betalas ur allmänna fonden.


2011 budget 140 400 000
2010 III tilläggsb. 6 700 000
2010 budget 124 900 000
2009 bokslut 123 000 000

51. Barnbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 427 600 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 4 700 000 euro jämfört med det belopp på 1 432 300 000 euro som föreslås i budgetpropostionen föranleds av justeringen av nivån på FPL-index.


2011 budget 1 427 600 000
2010 IV tilläggsb. 2 000 000
2010 budget 1 423 000 000
2009 bokslut 1 427 500 000