Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2011

02. TillsynPDF-versio

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 718 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 57 000 euro jämfört med det belopp på 14 661 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av de avtalsenliga lönejusteringarna.


2011 budget 14 718 000
2010 IV tilläggsb. 68 000
2010 III tilläggsb. 1 587 000
2010 budget 13 000 000
2009 bokslut 12 140 000