Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2011

Anslag och balans

Till anslagen i budgetpropositionen föreslås det ett nettotillägg på 199 miljoner euro. Tillsammans med det nettotillägg på 528 miljoner euro som föreslås i inkomstposterna uppvisar kompletteringspropositionen ett överskott på ca 330 miljoner euro, vilket minskar behovet av nettoupplåning. Statens nettoupplåning 2011 föreslås således uppgå till 8,0 miljarder euro. Statsskulden beräknas vid utgången av 2011 vara ca 84 miljarder euro, vilket är ca 45 % i förhållande till bruttonationalprodukten.