Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2011

Inkomstposterna

Det föreslås att de uppskattade ordinarie inkomsterna ökas med 528 miljoner euro netto, varav andelen beräknade skatteinkomster är 337 miljoner euro. Beloppet av den beräknade mervärdesskatten ökas med 355 miljoner euro, eftersom utfallet för 2010 har varit större än vad man bedömde i augusti. Det föreslås att de beräknade intäkterna av bilskatten ökas med 25 miljoner euro på grund av att importen av begagnade bilar varit större än väntat. Däremot föreslås det att de beräknade intäkterna av samfundsskatt till staten minskas med 59 miljoner euro till följd av att samfundsskattenivån, enligt uppgifter från den slutliga beskattningen för 2009, stannade på en lägre nivå än vad som uppskattades för 2009. Denna förändring väntas återspegla sig på skattenivån också under kommande år.

Statens utdelningsinkomster och inkomster av avyttring av aktier beräknas öka till 1 300 miljoner euro. Uppskattningen grundar sig på en prognos över utdelningsinkomsterna som justerats enligt företagens resultatutveckling.