Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2011

Ekonomiska utsikter

Regeringens budgetproposition grundar sig på finansministeriets konjunkturprognos för september, som inte kräver någon ändring i samband med att den kompletterande budgetpropositionen överlämnas.

Världshandeln har nått nästan samma nivå som före recessionen. Tyngdpunkten för tillväxten ligger på de tillväxtländer där den privata efterfrågan är stark. De politiska åtgärderna har dessutom stärkt den offentliga efterfrågan i de utvecklade länderna, och världsekonomin växer både i år och nästa år med ca 4 %. Prognosen innehåller emellertid osäkerhet. Riskerna hör samman med den bräckliga ekonomiska tillväxten, den snabba skuldsättningen inom den offentliga sektorn och obalansen i finansieringen samt den långsamma förbättringen av arbetslöshetssiffrorna. De positiva möjligheterna hänför sig till de faktum att den ökade risknivån inom finansieringen uppskattas bli låg och att de offentliga stabiliseringsåtgärderna har skapat förutsättningar för tillväxt av den privata efterfrågan.

Finlands ekonomi är igen tillbaka på sitt tillväxtspår med utländsk efterfrågan som drivkraft. År 2011 stärks också den inhemska efterfrågan och den totala produktionsökningen väntas bli snabbare och nå upp till knappt tre procent. En omfattande förbättring av den ekonomiska aktiviteten leder också till ökad sysselsättning. Trots att Finlands ekonomi försiktigt återhämtar sig är resurserna fortfarande underutnyttjade; arbetslöshetsgraden är hög och graden av kapacitetsutnyttjande lägre än normalt. Inflationen väntas bli måttfull under prognosperioden.

Återhämtningen inom den ekonomiska tillväxten och skattehöjningarna i budgetpropositionen för 2011 ökar de sammanlagda inkomsterna inom den offentliga ekonomin. Utgiftsökningen begränsas av bl.a. de relativt måttfulla löneförhöjningarna och den gradvisa avvecklingen av stimuleringsåtgärderna på utgiftssidan. Därigenom förbättras den offentliga ekonomin nästa år, trots att den dock fortfarande kommer att uppvisa ett tydligt underskott.