Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2011

Förändringar i omkostnadsanslagen

För Rättsregistercentralen föreslås ett tillägg på 0,2 miljoner euro för införandet av elektronisk identifiering av tjänstemän (VIRTU). För domstolarna föreslås ett tillägg på sammanlagt 2,1 miljoner euro för ett projekt för att utveckla ett program för brottmålsdomar och för utgifter för IT-standardtjänster. För rättshjälpsbyråerna föreslås dessutom anslag på 0,33 miljoner euro för ökade driftsutgifter för informationssystem.

För finansministeriet föreslås anslag på 60 000 euro för de extra uppgifter som föranleds av en proposition som gäller styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen.

För skatteförvaltningen föreslås ett tilläggsanslag på 0,2 miljoner euro för ökade resurser till ett center för utredning av grå ekonomi.

För Statens IT-servicecentral föreslås anslag på 0,5 miljoner euro för produktion av medborgartjänster.