Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2011

Ändringar av inkomstgränserna för arbetsmarknadsstöd och inkomstgränserna vid sjukpension

För arbetsmarknadsstöd föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro, vilket föranleds av en justering av inkomstgränserna för behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet. Dessutom föreslås det att inkomstgränsen vid sjukpension höjs.