Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2011

Energistöd för klenträd

För det nya energistödet för klenträd föreslås anslag på 13,5 miljoner euro för 2011. Systemet tas enligt uppskattning i bruk vid ingången av april 2011. Det föreslås att stöden för tillvaratagande och flisning av energivirke slopas i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och att de s.k. Kemera-stöden samtidigt minskas med 3,75 miljoner euro, vilket motsvarar beloppet av energivirkesstöd för nio månader. Lagarna kan sättas i kraft först när Europeiska kommissionen har godkänt det nya energistödet för klenträd.