Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2011

Kapitalinvesteringar i offentligrättsliga universitet

Staten bereder sig på att investera kapital i offentligrättsliga universitet med en andel som motsvarar de privata investeringarna enligt det tidigare fastställda förhållandet 5:2. De offentligrättsliga universiteten har ställt som mål för sin medelanskaffning att få privata kapitalinvesteringar till ett sammanlagt belopp av 84,5 miljoner euro. Om detta mål nås, krävs en statlig medfinansieringsandel på ca 211 miljoner euro. Dessutom förlängs tidsfristen för övriga finansiärer till den 30 juni 2011.