Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2011

Apoteksavgift

Till följd av Europeiska unionens lagstiftning slopas befrielsen från apoteksavgift till staten för Helsingfors universitets och Östra Finlands universitets apotek från och med den avgift som fastställs utifrån 2010 års omsättning. Det föreslås att Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet kompenseras för det inkomstbortfall som denna förändring medför och som 2011 beräknas vara 26,1 miljoner euro. Den uppskattade inkomsten från apoteksavgiften ökas med motsvarande belopp.