Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2011

Stödjande av sysselsättningen

Det föreslås att 30 miljoner euro av Oy Veikkaus Ab:s ofördelade vinstmedel intäktsförs. Av intäktsföringen anvisas 23,5 miljoner euro för sysselsättningsfrämjande åtgärder inom områdena för vetenskap, konst, idrott och ungdomsarbete. Dessutom anvisas 6,5 miljoner euro för projektet Åbo — Europas kulturhuvudstad 2011.

Ett tilläggsanslag på 7 miljoner euro föreslås för att trygga virkesproduktionens uthållighet.

Ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro föreslås för sysselsättnings- och utbildningsverksamhet och för specialåtgärder särskilt för att främja sysselsättningen inom havsklustret och för sysselsättning av bl.a. personer med funktionsnedsättning.

Som en följd av ändringarna av fullmakter i den fjärde tilläggsbudgeten för 2010 föreslås ett tilläggsanslag på 0,5 miljoner euro för företags investerings- och utvecklingsprojekt och ett tillläggsanslag på 1,75 miljoner euro för internationaliseringsunderstöd.

Det föreslås att användningen av refinansiering för export beviljas fram till utgången av juni 2011.