Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2011

Stödjande av sysselsättningen

Det föreslås att 30 miljoner euro av Oy Veikkaus Ab:s ofördelade vinstmedel intäktsförs. Av intäktsföringen anvisas 23,5 miljoner euro för sysselsättningsfrämjande åtgärder inom områdena för vetenskap, konst, idrott och ungdomsarbete. Dessutom anvisas 6,5 miljoner euro för projektet Åbo — Europas kulturhuvudstad 2011.

Ett tilläggsanslag på 7 miljoner euro föreslås för att trygga virkesproduktionens uthållighet.

Ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro föreslås för sysselsättnings- och utbildningsverksamhet och för specialåtgärder särskilt för att främja sysselsättningen inom havsklustret och för sysselsättning av bl.a. personer med funktionsnedsättning.

Som en följd av ändringarna av fullmakter i den fjärde tilläggsbudgeten för 2010 föreslås ett tilläggsanslag på 0,5 miljoner euro för företags investerings- och utvecklingsprojekt och ett tillläggsanslag på 1,75 miljoner euro för internationaliseringsunderstöd.

Det föreslås att användningen av refinansiering för export beviljas fram till utgången av juni 2011.