Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2011

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2011 (RP 126/2010 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2011.

Helsingfors den 29 oktober 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Jyrki Katainen