Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2011

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2011

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen föreslås

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade förslag till statsbudget för 2011.

Helsingfors den 10 september 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Jyrki Katainen