Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2011

IV tilläggsbudgeten för 2011PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR127 000 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet54 000 000
01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tilllägg180 000 000
02.Samfundsskatt, minskning-111 000 000
04.Skatt på arv och gåva, minskning-15 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning70 000 000
01.Mervärdesskatt, tillägg83 000 000
02.Skatt på vissa försäkringspremier, minskning-13 000 000
08.Acciser13 000 000
01.Tobaksaccis, tilllägg25 000 000
04.Skatt på alkoholdrycker, minskning-23 000 000
05.Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker, tilllägg11 000 000
10.Övriga skatter-10 000 000
05.Överlåtelseskatt, minskning-10 000 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST2 000 000
01.Ränteinkomster2 000 000
05.Räntor på övriga lån, tillägg7 000 000
07.Räntor på depositioner, minskning-5 000 000
 
Avdelning 15
15.LÅN-68 419 000
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering-68 419 000
01.Nettoupplåning och skuldhantering, minskning-68 419 000

Inkomstposternas totalbelopp:

60 581 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 28euro
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE60 581 000
80.Överföringar till landskapet Åland581 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg581 000
90.Stöd till kommunerna60 000 000
30.Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicenn (förslagsanslag), tillägg60 000 000

Anslagens totalbelopp:

60 581 000