Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2011

Regeringens proposition till Riksdagen om en andra komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011 (RP 38/2011 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en andra komplettering av regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2011.

Helsingfors den 11 november 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Jutta Urpilainen